• Θ. Μέντη, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1922–2022), KATHEDRA of Byzantine and Modern Greek Studies, No: 15 (2), 2023.
  • Δώρα Μέντη, Μαρία Νικολοπούλου, Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Ταυτότητα και ετερότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων, ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος, Αθήνα, 17-19 Δεκεμβρίου 2021.
  • Ευριπίδης Γαραντούδης, «Θρησκευτική ταυτότητα και ετερότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», «…και Θεός ην ο Λόγος». Η διασταύρωση της θρησκείας με τη λογοτεχνία. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, 18-19 Νοεμβρίου 2022, Εισαγωγή-Επιμέλεια Βασίλης Μακρυδήμας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ιωάννινα 2023, σ. 397-412.
  • Δώρα Μέντη, «Λογοτεχνικές αποτυπώσεις παιδικών τραυμάτων από την προσφυγιά και τις μετακινήσεις στη δεκαετία του ‘40», «Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κτιριακό συγκρότημα