• Θ. Μέντη, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1922–2022), KATHEDRA of Byzantine and Modern Greek Studies, No: 15 (2), 2023, σ. 135-146. https://kathedra-ens.ru/wp-content/uploads/2023/08/Kathedra_15_2023.pdf
  • Δώρα Μέντη, Μαρία Νικολοπούλου, «Ο ξένος, ο άλλος, ο διαφορετικός: Ταυτότητα και ετερότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων», Πρακτικά συνεδρίου: Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος: 17-19 Δεκεμβρίου 2021, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Αθήνα 2023 σ. 192-206."http://iep.edu.gr/images/synedrio/Praktika_TaSxolikaEgxeiridia_c_o.pdf
  • Ευριπίδης Γαραντούδης, «Θρησκευτική ταυτότητα και ετερότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», «…και Θεός ην ο Λόγος». Η διασταύρωση της θρησκείας με τη λογοτεχνία. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, 18-19 Νοεμβρίου 2022, Εισαγωγή-Επιμέλεια Βασίλης Μακρυδήμας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ιωάννινα 2023, σ. 397-412. https://philology.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/07/tomos-praktikon-kai-theos-in-o-logos.pdf
  • Δώρα Μέντη, «Λογοτεχνικές αποτυπώσεις παιδικών τραυμάτων από την προσφυγιά και τις μετακινήσεις στη δεκαετία του ‘40», Αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (προς δημοσίευση)